Telefoonnummer

0611762581

E-mail

info@praktijknymphaea.nl

Openingstijden

Uitsluitend op afspraak

logo praktijk Nymphaea

Algemene voorwaarden

Om de complementaire-, aroma therapeutische- en massage behandelingen (hierna benoemd als behandeling) zo goed mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
Als u een afspraak voor een behandeling met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 • Voor een eerste behandeling zal ik een anamnese maken door een aantal vragen te stellen om eventuele klachten te inventariseren, en wat uw (medische) voorgeschiedenis is. Tevens zal ik op de hoogte moeten zijn van de eventuele medicatie die u gebruikt. Dit is noodzakelijk om eventuele contra-indicaties in acht te nemen. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.
 • Voor en na elke behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling ervaren is.
 • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de behandeling aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Tevens worden deze medische gegevens alleen op schrift opgesteld en bewaard in een afgesloten dossierkast zodat uw privacy goed gewaarborgd is. Eventuele digitale uitwerkingen van de gebruikte recepten worden offline bewaard en niet opgeslagen op online accounts zoals One Drive of DropBox, en verwijderd als de samenwerking eindigt.
 • Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of een andere behandelaar. Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden en of de interventies met aromatherapie ook goedgekeurd worden.
 • Er zijn situaties waarin er geen hand- of voetmassage gegeven mag worden: er is dan sprake van een contra-indicatie.
 • Absolute contra-indicatie
  Dit houdt in dat er GEEN massage toegepast mag worden.
  Voorbeelden:
  – koorts
  – algemene infectieziekten
  – te veel pijn
  – extreme vermoeidheid
  – pathologie
  – besmettelijke huidaandoeningen
 • Relatieve contra-indicatie
  Er mag gemasseerd worden, maar de massage dient aangepast te
  worden, of door het betreffende lichaamsdeel niet te masseren:
  Voorbeelden:
  – ontstekingen
  – traumata
  – vaataandoeningen
  – reflexdystrofie
  – lokale huidaandoeningen
 • Praktijk Nymphaea zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 • Praktijk Nymphaea onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van de complementaire zorg en de aromatherapie.
 • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoord en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Praktijk Nymphaea en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming aan of gebruikmaking van behandelingen. Praktijk Nymphaea is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik. Eventuele aansprakelijkheid van Praktijk Nymphaea is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Praktijk Nymphaea is gedekt. 
 • Praktijk Nymphaea is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 • Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van en tijdens de behandeling.
 • Aangezien ik een beperkt aantal plekken heb per dag, wil ik daar zorgvuldig mee omgaan. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd, of verzet naar een andere dag en tijdstip. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken. Bent u onverhoopt verhinderd, niet lekker of ziek dan kan de afspraak verzet worden naar een ander dag en tijdstip. Word de afspraak volledig geannuleerd dan wordt 50 % van de oorspronkelijke behandeling in rekening gebracht.
 • Praktijk Nymphaea behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren of de behandeling niet aan te vangen of per direct af te breken met behoudt van betaling als zich het volgende voordoet:
  – Onjuiste informatieverstrekking betreft ziektegeschiedenis.
  – Drank of drugsgebruik.
  – Onwenselijk gedrag, foute opmerkingen / vragen. – Bij onvoldoende hygiënische verzorging van de klant.
 • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 • Voor massageolie wordt gezorgd, eventuele op maat bereidde oliën hebben een meerprijs, afhankelijk van de dan geldende prijs van de etherische oliën, behalve wanneer men een complete behandeling heeft geboekt.  
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 • Betaling geschiedt contant of directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de behandeling.

Cadeaubonnen

 • Een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld.
 • De cadeaubon is onbeperkt geldig.
 • Bij twijfel over de echtheid van een in te leveren cadeaubon behoudt Praktijk Nymphaea zich het recht voor deze als betaalmiddel te weigeren.