Telefoonnummer

0611762581

E-mail

info@praktijknymphaea.nl

Openingstijden

Uitsluitend op afspraak

Disclaimer

Deze informatie is geplaatst door Conny Aertse-Klijn/ Praktijk Nymphaea.

Inleiding

Via de website van Praktijk Nymphaea wordt je op de hoogte gehouden van wat de praktijk je kan bieden aan behandelingen, extra informatie over de verschillende behandelingen zoals bijvoorbeeld aromatherapie en complementaire zorg. Ook kun je hier het laatste nieuws over de praktijk vinden en bijvoorbeeld ook onder andere de algemene voorwaarden, privacyverklaring en deze disclaimer.

Voorwaarden disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website https://www.praktijknymphaea.nl die wordt uitgevoerd door Conny Aertse-Klijn. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

Via  https://www.praktijknymphaea.nl vindt u de informatie die u nodig kan hebben vooraf aan de behandeling bij Praktijk Nymphaea zoals bijvoorbeeld de algemene voorwaarden. (https://www.praktijknymphaea.nl/algemene-voorwaarden/). De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Conny Aertse-Klijn zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Conny Aertse-Klijn niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Conny Aertse-Klijn garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Conny Aertse-Klijn wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Conny Aertse-Klijn links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Conny Aertse-Klijn worden aanbevolen. Conny Aertse-Klijn aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Conny Aertse-Klijn niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Conny Aertse-Klijn/Praktijk Nymphaea. Behalve de foto’s verkregen via een copyright vrije downloadsite zoals Pixabay. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Conny Aertse-Klijn of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie waarin een hyperlink naar de betreffende content op Praktijk Nymphaea is opgenomen, mag wel openbaar gemaakt worden dan wel worden verspreid zonder voorafgaande toestemming van Conny Aertse-Klijn. Daarvoor dient dus wel de betreffende hyperlink te worden gebruikt naar de content op https://www.praktijknymphaea.nl.

Wijzigingen

Conny Aertse-Klijn behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.